I n M e m o r i a n

Bull's of Diamant's Dakota
14.12.2011 - 04.10.2019 Stammbaum Dakota

Auszeichnungen

IHA Tulln 2012
V3
IHA Wels 2012
Samstag: V2
Sonntag: V3
IHA Graz 2013
V1, JB, BOB
Clubsiger 2013
V2
IHA Wels 2013 (Sonntag)
V2, Res. CACA

NEWS

IHA Oberwart 08.05.2022
Arya (Twiggy Bejby Bordo)
Jugendklasse SG1

Huutsch (Nico Bejby Bordo)
offene Klasse V1 CAC CACIB BOB
 
Datum: 04.12.23

Zurzeit online: 1

Gesamt: 1322719
© 2008 Bull's of Diamant's